Choroby alergiczne skóry

Pokrzywka

Charakterystycznym wykwitem w pokrzywce jest bąbel barwy porcelanowo białej lub różowej z rumieniową obwódką. Wykwity mogą być różnej wielkości i kształtu i ustępują w ciągu kilku, kilkunastu godzin. Zmianom towarzyszy różnie nasilony świąd. Pokrzywki można podzielić na ostre (do 6 tygodni) i przewlekłe (utrzymujące się ponad 6 tygodni).

Pokrzywki fizykalne stanowią ok. 20% pokrzywek przewlekłych. Zaliczamy do nich pokrzywki wywołane (dermografizm), pokrzywki opóźnione z ucisku, pokrzywki z zimna, pokrzywki cholinergiczne, pokrzywki słoneczne.

Wyprysk

Wyprysk jest powierzchownym stanem zapalnym skóry wywołanym przez różne czynniki zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Zmiany charakteryzują się występowaniem grudek wysiękowych, pęcherzyków, nadżerek, strupków, złuszczania z towarzyszącym odczynem zapalnym i świądem. Zmiany głównie lokalizują się na rękach, rzadziej na stopach, a czasami mogą być rozsiane. W celu potwierdzenia alergicznej nadwrażliwości kontaktowej wykonuje się alergiczne testy płatkowe.

AZS


<< Powrót